Menu

Nejnovější články

Vyhledávání

Nejnovější komentář

VZKAZY A DOTAZY

lexapro 10 mg buy online brand name lexapro cost amoxil 250 price doxycycline generic price buying phenergan online synthroid 75 mg cost cialis canada no prescription levitra 20mg best price cialis 4 mg buy generic levitra from canada canadian pharmacy ...

Zaslal/a: Ivyabsob  •  Čas: 19.1.2021 16:49

Společnost GEKON, spol. s  r. o. je dynamická multioborová firma, která provádí práce v oborech ložiskové geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, báňského servisu, geodézie a ekologie.

Jednotlivé úkoly řeší tým našich specialistů, kteří disponují širokou škálou nezbytných oprávnění a autorizací.

V oboru ložiskové geologie jsou to osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v ložiskové geologii a při zkoumání geologické stavby.

Kvalitu poskytovaných služeb pro hornickou činnost a pro činnost prováděnou hornickým způsobem garantují oprávnění závodního lomu s těžbou nad 500.000 tun, oprávnění závodního, báňského projektanta a bezpečnostního technika.

Naši specialisté hydrogeologové disponují osvědčeními odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce pro obory hydrologie a sanační geologie.

Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrské geologie nám umožňuje řešit problematiku zakládání staveb, stabilitu svahů a další vysoce specializované práce.

Členové týmu geodetů mají úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností, díky osvědčení hlavního důlního měřiče mohou poskytovat komplexní měřickou službu pro organizace zabývající se hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Jeden expert vykonává činnost soudního znalce v oboru geodézie a kartografie.

Specialisté pro ekologii disponují osvědčením odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí (E.I.A.), osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce pro obory environmentální geologie a geofyzika a certifikátem auditora pro životní prostředí.

Firma GEKON byla založena v roce 1991. Zpočátku podnikala jen v oborech ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a ekologie. Později byl okruh činnosti rozšířen o komplexní geodetické práce a o báňský servis.

Kromě sídla společnosti v Plzni má firma další pobočky v Praze, v Karlových Varech a v Chomutově.

Hydrogeologové, geotechnici a geodeti jsou soustředěni v Plzni. Detašovaná pracoviště se specializují na poskytování služeb v oblasti ložiskové geologie, báňského servisu a ekologie. Všichni pracovníci jsou i přes svou specializaci schopni poskytnout Vám kvalifikovanou radu a nasměrovat Vás k příslušnému specialistovi.

Firma GEKON, spol. s r.o. je inženýrská společnost, ve které v současné době pracuje přes dvacet kmenových zaměstnanců, kteří jsou zárukou její stability a vysoké úrovně prací a služeb. Společnost externě spolupracuje s předními specialisty zejména v oblasti ložiskové geologie a ekologie v ČR.

Úroveň služeb společnosti je podmíněna odbornou úrovní zaměstnanců, kvalita technického vybavení, výpočetní a přístrojové techniky umožňuje kvalifikované zpracování zakázek a rozšiřování sortimentu nabízených služeb a prací.

Politika kvality a environmentu je chápána jako trvalý proces vývoje a zlepšování práce v souladu s růstem požadavků jednotlivých zákazníků a trhu služeb v předmětné oblasti.

Navenek společnost zastupují ředitel a jednatel společnosti RNDr. Lubomír Aron (e-mail: aron@gekon-plzen.cz) a jednatel společnosti RNDr. Josef Krupař, (e-mail: krupar@gekon-plzen.cz), kteří jsou připraveni zodpovědět Vaše případné dotazy a projednat Vaše požadavky.