Menu

Nejnovější články

Vyhledávání

Nejnovější komentář

VZKAZY A DOTAZY

buy plaquenil 100mg retin a 0.025 motrin buy domperidone buy bupropion aralen for sale buy priligy online buy hydroxychloroquine cymbalta duloxetine buy tamoxifen buy prednisolone online amitriptyline 50 mg buy prazosin azithromycin buy buy malegra 100 ...

Zaslal/a: Ivyabsob  •  Čas: 6.7.2020 19:04

LOŽISKOVÁ GEOLOGIE rss

Středisko ložiskové geologie, ekologie a báňského servisu 

 

Naši experti se postupně specializovali na poskytování komplexního projektového, inženýrského a konzultačního servisu v oblasti vyhledávání a průzkumu ložisek nerud a jejich dobývání.

 

Geologický průzkum

Pro potenciální zákazníky zajistíme výběr vhodné prognózní plochy, rezervy nebo ložiska, vypracujeme, realizujeme a vyhodnotíme projekt vyhledávání nebo průzkumu ložiska, včetně zajištění průzkumných práv.

K modelování ložiskových poměrů a ke kvantifikaci zásob používáme osvědčený geologický a báňský model firmy KVASoftware, která jej vyvinula pro povrchové uhelné lomy (Severočeské doly, a.s., Czech Coal, a.s., Sokolovská uhelná, a.s.).

Investorovi pomůžeme s legalizací nového ložiska (osvědčení o ložisku), s jeho ochranou (stanovení CHLÚ) a osvojením (předchozí souhlas se stanovením DP, stanovení DP).

 

Posuzování vlivů těžby na životní prostředí (proces EIA)

Před získáním práv k dobývání ložiska  je nutno posoudit  možné vlivy budoucí hornické činnosti na všechny složky životního prostředí postupem podle zákona   č. 100/2001 Sb.. Naši ekologové disponují potřebnými osvědčeními pro vypracování dokumentace EIA, mají  dlouholetou praxi specializovanou na ochranu ŽP při otvírkách nových ložisek. Zajistíme i vypracování všech potřebných odborných posudků (hluková a rozptylová studie, hodnocení zdravotních rizik, hodnocení krajinného rázu, biologické hodnocení, hydrogeologické posouzení).

 

Báňský servis

V oblasti projekční činnosti se specializujeme na vypracování povinné dokumentace  (stanovení dobývacího prostoru, územní rozhodnutí o využití území, plán otvírky, přípravy a dobývání, plán využívání ložiska, plán likvidace).

 

Naši projektanti jsou schopni navrhnout obnovu krajiny a komplexní využití území bývalých lomů podle nejnovějších trendů rekultivací a renaturalizací. Pro těžaře připraví nejen základní projekty (souhrnný plán SaR, plán SaR ), ale i ekologické audity, generely ÚSES, apod. Jako účinná pomoc při řešení střetů zájmů s laickou veřejností a se správními orgány nabízíme digitální modely terénu, jejich zobrazení ve 3D a vizualizaci postupů těžby a rekultivačních prací na lomu.

 

Pro zajištění hornické činnosti poskytujeme i průběžný báňský a geologický inženýring (geologická dokumentace HČ, technologické postupy a havarijní plány,  operativní přepočty zásob, podklady pro odnětí zemědělských a lesních pozemků z půdního fondu, odpisy zásob).

 

Díky získaným osvědčením státní báňské správy můžeme dodavatelsky zajistit odborné a bezpečné řízení hornické činnosti ve funkcích závodní lomu s těžbou nad 500tisíc tun, závodní, projektant hornické činnosti, bezpečnostní technik a hlavní důlní měřič.

 

Geologické práce v zahraničí

Bohatá tuzemská i zahraniční odborná praxe expertů společnosti nám umožňuje zapojovat se do řešení řady projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR i projektů soukromých investorů zaměřených především na geologické mapování, prospekci a průzkum ložisek nerud a na problematiku rizikových geofaktorů životního prostředí (Ekvádor, Nikaragua, Súdán, Vietnam, Mali).


Tato kategorie neobsahuje žádné články.